Kep Başvuru Formları

 • Anasayfa
 • E-Dönüşüm / E-devlet uygulamaları
 • KEP (Kayıtlı Elektronik Posta)
 • Kep Başvuru Formları
 
 

Kep Bireysel Başvuru Formu

Kep Bireysel Kullanıcı Taahhütnamesi

 

Kep Kişisel Verilerin Korunması

Kep Kurumsal Başvuru Formu

 

Kep Kurumsal Kullanıcı Taahhütnamesi

 

Kep Hesap İşlem Yetkilisi Ekleme Formu

 

Kep Tüzel Hesap Ekleme Formu

 

Kep Aktivasyon Onay Dilekçesi

 

Kep Personel Yetki Belgesi Dilekçesi

 

KEP Başvurusu Sırasında Gerekli Ek Evraklar

 • Gerçek kişi kendisi başvuracak ise;
 • Başvuru sahibinin kimlik tespiti için üzerinde TC Kimlik No’su açık şekilde okunabilen Kimlik Fotokopisi yada Pasaport / Ehliyet Fotokopisi
 • Başvuru sırasında imzalanacak, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş,   Bireysel KEP Hesabı Başvuru Formu
 • Başvuru sırasında sözleşmenin eki olarak imzalanacak, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş Bireysel KEP Hesabı Taahhütnamesi
 • Gerçek kişi adına kanuni temsilcisi başvuracaksa (Vesayet durumunda);
 • Başvuru sahibinin ve temsilcisinin kimlik tespiti için üzerinde TC Kimlik No’su açık şekilde okunabilen Kimlik Fotokopisi yada Pasaport / Ehliyet Fotokopisi
 • Başvuru sırasında imzalanacak, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş,   Bireysel KEP Hesabı Başvuru Formu
 • Başvuru sırasında sözleşmenin eki olarak imzalanacak, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş Bireysel KEP Hesabı Taahhütnamesi
 • Vesayet hakkını gösterir mahkeme kararının onaylı örneği
 • Tüzel kişiler başvuru yapacak ise;
 • MERSİS numarası ile birlikte kurumun imza sirküsü,
 • Ticaret Sicil Memurlukları’ndan alınacak Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Faaliyet Belgesi
 • Tüzel kişilik tarafından yetkilendirilmiş olan işlem yetkilisinin kimlik ve yetki belgeleri
 • Başvuru sırasında imzalanacak, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş,  Kurumsal KEP Hesabı Başvuru Formu
 • Başvuru sırasında sözleşmenin eki olarak imzalanacak, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş, Bireysel KEP Hesabı Başvuru Formu
WhatsApp chat